Generelle oplysninger

Firma navn: Tjeckshop.dk

Juridisk navn: Elsigs /Magasinhuset v/Torben Elsig-Pedersen

Firma type: Enkeltmandsvirksomhed

CVR. nr.: 31437059

Adresse:  Flegborg 2 A 1 tv

7100 Vejle

E-mailadresse: Torben@magasinhuset.dk

Telefonnummer: +45 40 94 57 40

Etableringsår: 2008

Betaling

Tjeckshop.dk tager imod betalingskortene VISA, Mastercard, Maestro og Visa Electron.

Levering

Vi efterstræber at sende bestillinger af sted hurtigst muligt og som kunde kan man forvente at modtage ens ordre 1-5 dage efter du har modtaget din forsendelsesbekræftelse.

Fragtpriser

0-1 kg kr.34,00

1-5 kg kr. 36,50

5-10 kg. Kr. 52,00

Fragt er momsfrit.

Særlige vilkår

For at kvalificere dig til rabat for studerende, skal du være indskrevet et af følgende steder:

Universitet eller skole — godkendt offentligt eller privatdrevet universitet eller gymnasium (herunder forberedende gymnasieskoler eller fagskoler), med afgangseksaminer, der kræver minimum det, der svarer til to års fuldtidsstudier

Folkeskole eller gymnasium - en godkendt offentlig eller privat folkeskole eller gymnasium med fuldtidsundervisning.

Hvad gælder som dokumentation for berettigelse?

Dokumentation for berettigelse skal være et dokument, der er udstedt af institutionen med dit navn, institutionsnavn og aktuel dato. Typer af dokumentation for tilmelding omfatter:

Studiekort

Undervisningskvittering eller –erklæring.

Hvis du fortryder dit køb (fortrydelsesret)

Du har 14 dages fortrydelsesret, når du handler hos os.

Fortrydelsesfristen udløber 14 dage efter den dag du;

a) har modtaget din vare

b) får den sidste vare i fysisk besiddelse, når det drejer sig om en aftale om flere forskellige varer, som er bestilt i én ordre, og som leveres enkeltvis

c) får det sidste parti, eller den sidste del i fysisk besiddelse, når det drejer sig om en aftale om levering af en vare, der består af flere partier eller dele

Du skal inden 14 dage fra modtagelse give os meddelelse om, at du ønsker at fortryde dit køb. Meddelelsen skal gives ved (indsæt mail, tlf. nummer osv.) I din meddelelse skal du gøre os tydeligt opmærksom på, at du ønsker at udnytte din fortrydelsesret. Du kan også vælge at benytte vores standardfortrydelsesformular og sende med retur. Den finder du medsendt din ordrebekræftelse/vare og nederst i dette dokument/her (indsæt link til standardfortrydelsesformular)

Du kan ikke fortryde ved blot at nægte modtagelse af varen uden samtidig at give os tydelig meddelelse om dette.

Returnering

Du skal sende din ordre retur til os uden unødig forsinkelse og senest 14 dage efter, du har meddelt os, at du ønsker at fortryde dit køb. Du skal afholde de direkte udgifter i forbindelse med tilbagelevering af varen.

Ved returnering er du ansvarlig for, at varen er pakket forsvarligt ind.

Du bærer risikoen for varen fra tidspunktet for varens levering.

Visse varer kan i kraft af deres art ikke returneres med normal post. Dette gælder for (indsæt varetyper).

Udgifterne for returnering forventes højst at beløbe sig til ca. (indsæt beløb) DKK.

Varer undtaget fortrydelsesretten

Følgende varetyper er undtaget fortrydelsesretten:

1. Aftaler omfattet af § 7, stk. 2:

2. Levering af plomberede lyd- eller billedoptagelser eller computersoftware, som forbrugeren har brudt plomberingen på,

3. Levering af aviser, tidsskrifter eller magasiner med undtagelse af abonnementsaftaler for levering af sådanne publikationer,

4. Levering af digitalt indhold, som ikke leveres på et fysisk medium, hvis udførelsen er påbegyndt med forbrugerens forudgående udtrykkelige samtykke og anerkendelse af, at vedkommende dermed mister sin fortrydelsesret.

 

 Du mister din fortrydelsesret, hvis;

- du bryder plomberingen på lyd-eller billedoptagelser eller computersoftware.

Varens stand, når du sender den retur

Du hæfter kun for eventuel forringelse af varens værdi, som skyldes anden håndtering, end hvad der er nødvendigt for at fastslå varens art, egenskaber og den måde, den fungerer på. Med andre ord – du kan prøve varen på samme måde, som hvis du prøvede den i en fysisk butik.

Hvis varen er prøvet udover, hvad der er beskrevet ovenfor, betragter vi den som brugt, hvilket betyder, at du ved fortrydelse af købet kun får en del eller intet af købsbeløbet retur, afhængig af varens handelsmæssige værdi.

For at modtage hele købsbeløbet retur må du altså gøre det samme, som man kan i en fysisk butik. Du må afprøve varen, men ikke tage den i egentlig brug.

Tilbagebetaling af købsbeløbet

Hvis du fortryder dit køb, får du naturligvis det beløb du har indbetalt til os, tilbage. I tilfælde af en værdiforringelse, som du hæfter for, fratrækkes denne købsbeløbet.

Hvis du benytter din fortrydelsesret, refunderer vi alle betalinger modtaget fra dig, herunder leveringsomkostninger (dog ikke ekstra omkostninger som følge af dit eget valg af en anden leveringsform end den billigste form for standardlevering, som vi tilbyder), uden unødig forsinkelse og under alle omstændigheder senest 14 dage fra den dato, hvor vi har modtaget meddelelse om din beslutning om at fortryde denne aftale. Vi gennemfører en sådan tilbagebetaling med samme betalingsmiddel, som du benyttede ved den oprindelige transaktion, medmindre du udtrykkeligt har indvilget i noget andet.

Vi kan tilbageholde tilbagebetalingen, indtil vi har modtaget varen retur, med mindre du inden da har fremlagt dokumentation for at have returneret den.

Hvis du fortryder købet, skal varen sendes til:

Elsigs /Magasinhuset v/Torben Elsig-Pedersen

Langgade 60

7321 Gadbjerg

Du kan også fortryde købet ved at give tydelig meddelelse og mod forudgående aftale aflevere den personligt på ovenstående adresse.

Hvad skal jeg sende med tilbage?

Du skal vedlægge en kopi af ordrebekræftelsen. Ekspeditionen går hurtigere hvis, du ligeledes udfylder vores formular/standardfortrydelsesformular eller vedlægger følgende;

Bemærk! Vi modtager ikke pakker sendt pr. efterkrav.

Hvis der er noget galt med varen (reklamationsret)

Købelovens mangelsregler kan finde anvendelse på varekøb.

Når du handler på www.tjeckshop.dk har du selvfølgelig 24 måneders reklamationsret. Det betyder, at du enten kan få varen repareret, ombyttet, pengene tilbage eller afslag i prisen, afhængig af den konkrete situation.

Det er selvfølgelig et krav, at reklamationen er berettiget, og at manglen ikke er opstået som følge af en fejlagtig brug af produktet eller anden skadeforvoldende adfærd.

Hvor hurtigt skal jeg reklamere?

Du skal reklamere indenfor ”rimelig tid” efter, at du har opdaget manglen ved varen. Hvis du reklamerer inden for to måneder efter, at manglen er opdaget, vil reklamationen altid være rettidig.

Vi refunderer rimelige fragtomkostninger

Er reklamationen berettiget refunderer vi naturligvis dine (rimelige) fragtomkostninger.

Varen sendes til:

Elsigs /Magasinhuset v/Torben Elsig-Pedersen

Langgade 60

7321 Gadbjerg

Vi har brug for følgende information, når du sender varen til os

Når du returnerer varen, bedes du oplyse, hvad problemet er, så detaljeret som muligt.

Brug gerne vores RMA skema her (indsæt link). Det er ikke et krav, men det letter vores sagsbehandling, og minimerer ekspeditionstiden for reklamationen.

Bemærk! Vi modtager ikke pakker sendt pr. efterkrav eller lignende.

Husk, at varen altid skal sendes tilbage i forsvarlig emballage, og husk at få en kvittering for afsendelse, så vi kan tilbagebetale dine fragtomkostninger.

Hvad gør vi med dine personlige oplysninger (persondatapolitik)

For at du kan indgå aftale med os, har vi brug for følgende oplysninger:

Navn

Adresse

Telefonnummer

E-mail adresse

Vi foretager registreringen af dine personoplysninger med det formål, at kunne levere varen til dig.

Når der indsamles personoplysninger via vores website, sikrer vi, at det altid sker ved afgivelse af dit udtrykkelige samtykke, således at du er informeret om præcis, hvilke oplysninger, der indsamles og hvorfor.

Direktøren og for Elsigs /Magasinhuset v/Torben Elsig-Pedersen har adgang til de oplysninger, der registreres om dig.

Den dataansvarlige på www.tjeckshop.dk er Torben Elsig-Pedersen.

Vi opbevarer ikke kundeoplysninger krypteret.

Vi transmitterer ikke kundeoplysninger krypteret.

Oplysninger afgivet til www.tjeckshop.dk videregives eller sælges på ingen måde til tredjemand, og vi registrerer ingen personfølsomme oplysninger.

Som registreret hos Elsigs /Magasinhuset har du altid ret til at gøre indsigelse mod registreringen. Du har også ret til indsigt i, hvilke oplysninger, der er registreret om dig. Disse rettigheder har du efter Persondataloven og henvendelse i forbindelse hermed rettes til Elsigs /Magasinhuset via e-mail kundeservice@tjeck.dk  

Klageadgang

Hvis du vil klage over dit køb, skal du rette henvendelse til (indsæt kontaktinformation for relevant person/enhed hos den erhvervsdrivende i netbutikken). Hvis det ikke lykkes os at finde en løsning, kan du indgive en klage til relevante nævn på området, såfremt betingelserne herfor er opfyldt. (Indsæt: adresse, mailadresse, url, telefonnummer for de nævn der er relevante for de varer eller ydelser du sælger på din netbutik)

Standardfortrydelsesformular

(denne formular udfyldes og returneres kun, hvis fortrydelsesretten gøres gældende)

- Til Elsigs /Magasinhuset v/Torben Elsig-Pedersen

Langgade 60

7321 Gadbjerg

- Jeg/vi (*) meddeler herved, at jeg/vi (*) ønsker at gøre fortrydelsesretten gældende i forbindelse med min/vores (*) købsaftale om følgende varer (*)/levering af følgende tjenesteydelser (*)

- Bestilt den (*)/modtaget den (*)

- Forbrugerens navn (Forbrugernes navne)

- Forbrugerens adresse (Forbrugernes adresse)

- Forbrugerens underskrift (Forbrugernes underskrifter) (kun hvis formularens indhold meddeles på papir)

- Dato